<acronym id="mq8ey"><center id="mq8ey"></center></acronym>
<rt id="mq8ey"></rt>
"

✅意甲买球竞猜✅㊣全球最大,最信誉的线上综合平台✅意甲买球竞猜✅千款游戏,砖石级服务,意甲买球竞猜,欢迎各界玩家加入体验!

<acronym id="mq8ey"><center id="mq8ey"></center></acronym>
<rt id="mq8ey"></rt>
"
18860900660
销售电话:

产品中心

大西洋焊材
更多>>
展开促销>>

由于产品型号众多,网站不能全部展示,更多型号请来电咨询!


承压设备用钢焊接材料

CHE422R  CHE426R  CHE427R  CHE502R  CHE506R

  CHE507R  CE507-1R  CHE506NiLHR  CHE507NiLHR  CHE507RH

  CHE557  CHE557R  CHE557RH  CHE606R  CHE607R

  CHE607RH  CHE607QR  CHE62CFLHR  cCHE607NiR  CHE707RH


  CHL107R  CHL607R  CHL608R  CHL707R  CHL707NiR

  CHH107R  CHH108R  CHH202R  CHH207R  CHH208R

  CHH302R  CHH307R  CHH308R  CHH312R  CHH317R

  CHH327R  CHH337R  CHH347R  CHH407R  CHH408R


  CHH507R  CHK307R  CHS002R  CHS002R  CHS002NbR

  CHS007R  CHS022R  CHS022R  CHS027R  CHS032R

  CHS042R  CHS042R  CHS062R  CHS062R  CHS067R

  CHS102RH  CHS102R  CHS102R  CHS107R  CHS102MnMoR


CHS132R  CHS132R  CHS137R  CHS202R  CHS202R

  CHS207R  CHS212R  CHS222R  CHS232R  CHS237R

  CHS29.9R  CHS302R  CHS302R  CHS307R  CHS312R

  CHS312R  CHS385R  CHS402R  CHS407R  CHS412R


  CHS2209R  CHS002LT  CHS007LT  CHS107LT  CHS022LT

  CHS027LT  CHS507R  CHW-S1R/CHF301R  CHW-S1R/CHF431R  CHW-S1R/CHF71HR

  CHW-S2R/CHF101R  CHW-S2R/CHF431R  CHW-S3R/CHF101R  CHW-S3R/CHF101PR…  CHW-S3R/CHF102R

  CHW-S3R/CHF105R  CHW-S3R/CHF330R  CHW-S3R/CHF331R  CHW-S3R/CHF350R  CHW-S3R/CHF431R


CHW-S3R/CHF71HR  CHW-S4R/CHF101R  CHW-S7R/CHF113R  CHW-S9R/CHF101R  CHW-S9R/CHF250GR…

  CHW-S19R/CHF101R…  CHW-S20R/CHF101R…  CHW-308R/CHF260R…  CHW-308R/CHF601R…  CHW-308LR/CHF260…

  CHW-308LR/CHF601…  CHW-316R/CHF601R…  CHW-316LR/CHF601…  CHW-347R/CHF601C…  CHW-SGR/CHF102AR…

  CHQ308L/CHF303  CHQ308L/CHF15B  CHQ308L/CHF15B  CHQ309L/CHF15B  CHQ316L/CHF303


CHQ316L/CHF15B  CHQ347L/CHF15B  CHW-50CR  CHW-50C6R  CHW-55C1R

  CHW-55C3R  CHW-55B2MnR  CHW-55B2R  CHW-62B3R  CHG-S5R

  CHG-56R  CHG-55C1R  CHG-55C3R  CHG-55B2R  CHG-62B3R


船用焊接材料

CHE40  CHE42  CHE421Fe18  CHE43  CHE47

  CHE50  CHE501Fe18  CHE502  CHE56  CHE58-1

  CHE557RH  CHE607RH  CHE707Ni  CHS002  CHS022

  CHS062  CHF101/CHW-S2  CHF101/CHW-S3  CHF101/CHW-S12  CHF101/CHW-S14


CHF102A/CHW-SG  CHF105Q/CHW-S30  CHF106/CHW-S10  CHF43/CHW-S1  CHT711

  CHT711M  CHT711L  CHT71Ni  CHT81K2  CHT70G

  CHT308L  CHT309L  CHT316L  CHW-50C3  CHW-50C6SM
管道工程焊接材料

  CHE425  CHE425GX  CHE427T  CHE505  CHE505GX

  CHE505Mo  CHE507T  CHE425GX  CHE555GX  CHE557GX

  CHE558GX  CHE607GX  CHE657GX  CHE657HTP  CHE757GX
  CHF101GX/CHW-SG


  CHF102GX/CHW-SG4…


  CHF105GX/CHW-SG1…


  CHF301/CHW-S1


  CHW-50C8


CHW-60C  CHW-60GX  CHW-62GX  CHW-100GX

   核级焊接材料

  CHE422HR  CHE426HR  CHE427HR  CHE506HR  CHE507HR

  CHE58-1HR  CHE558HR  CHE607HR  CHE608HR  CHH407HR

  CHS002HR  CHS007HR  CHS022HR  CHS022NG  CHS027HR

  CHS062HR  CHS067HR  CHS137CoHR  CHS2209HR  CHN337HR


  CHW-H08MnHR/CHF-…  CHW-S3HR/CHF101P…  CHW-S3HR/CHF105H…  CHW-S4HR/CHF101P…  CHW-S7HR/CHF113H…

  CHW-S9HR/CHF101H…  CHW-S12HR/CHF105…  CHW-308LHR/CHF60…  CHW-316LHR/CHF60…  CHT711HR

  CHT711HR2  CHT91K2HR2  CHG-308HR  CHG-308LHR  CHG-309HR

  CHG-309LHR  CHG-316LHR  CHG-52HR  CHG-56HR  CHG-S5HR


  CHG-60CHR

低合金钢(高强钢)焊条

  低合金钢(高强钢…  CHE62CFLH  CHE606  CHE606NiCrCu  CHE607

  CHE607CG  CHE607Ni  CHE608  CHE707  CHE707Ni

  CHE757  CHE757Ni  CHE758  CHE807  CHE807RH

  CHE857  CHE857Cr  CHE857CrNi  CHE858  CHE907Cr


  CHE107  CHE107Cr  CHE107RH

不锈钢焊条

  CHK202  CHK207  CHK232  CHK307  CHS002  CHS002  CHS002Nb  CHS002LT  CHS007

  CHS007LT  CHS012Si  CHS022  CHS022  CHS022Si

  CHS022LT  CHS027  CHS027LT  CHS032  CHS042


  CHS042  CHS052  CHS052Cu  CHS062  CHS062

  CHS067  CHS102  CHS102  CHS102H  CHS102MnMo

  CHS107  CHS107LT  CHS122  CHS132  CHS132

  CHS137  CHS147  CHS157Mn  CHS202  CHS202


  CHS207  CHS212  CHS222  CHS232  CHS237

  CHS302  CHS302  CHS302Fe  CHS302H  CHS302Nb

  CHS307  CHS312  CHS312  CHS402  CHS402Nb

  CHS407  CHS412  CHS422  CHS437  CHS502


  CHS507  CHS517  CHS29.9  CHS29.9Co  CHS2209

  CHS2553  CHS385
堆焊焊条

  CHR107  CHR112  CHR127  CHR132  CHR172  CHR207  CHR212  CHR237  CHR256

  CHR266  CHR276  CHR307  CHR322  CHR326Ni

  CHR327  CHR337  CHR397  CHR502  CHR507


  CHR507Mo  CHR507MoA  CHR507MoNb  CHR517  CHR547Mo

  CHR547MoA  CHR577  CHR608  CHR618  CHR646

  CHR648  CHR658  CHR668  CHR678  CHR688

  CHR698  CHR707
铸铁焊条

  CHC100  CHC116 CHC117  CHC208  CHC308

  CHC308  CHC408  CHC508

镍及镍合金焊条

  CHN102  CHN317  CHN327  CHN337

  CHNiCrMo-3  CHNiCrMo-6铜及铜合金焊条

  CHCu107

热强钢焊条

  CHH107  CHH108  CHH127  CHH202  CHH207  CHH208  CHH302  CHH307  CHH307L

  CHH307A  CHH308  CHH312  CHH317  CHH327

  CHH337  CHH347  CHH357  CHH406  CHH407


  CHH407L  CHH407A  CHH408  CHH417  CHH427

  CHH437  CHH437  CHH517  CHH707  CHH96B9

  CHH717  CHH727  CHH727B  CHH736  CHH757

  CHH807


非合金钢及细晶粒钢焊条

  CHE420T  CHE421  CHE421D  CHE422  CHE424  CHE424Fe16  CHE425  CHE425G  CHE426

  CHE427  CHE427T  CHE427SH  CHE427SHA  CHE427CrCu

  CHE427CrCuSb  CHE501Fe  CHE502  CHE505  CHE505G


  CHE506  CHE507  CHE507T  CHE507Fe16  CHE508

  CHE508-1  CHE502WCu  CHE505Mo  CHE506NiCrCu  CHE506NiLH

  CHE506WCu  CHE507SH  CHE507Q  CHE507SHA  CHE507Ni

  CHE507NiLH  CHE507CuP  CHE507CrNi  CHE507FeNi  CHE508Ni


  CHE556NiCrCu  CHE556H  CHE557Q  CHE557MoV  CHE557Ni

  CHE558  CHE558Ni  CHE558NiCrCu  CHL107  CHL607

  CHL608  CHL707  CHL707Ni  CHL708  CHL807

  CHL807Ni


埋弧焊用焊接材料  CHW-S1/CHF101  CHW-S1/CHF301  CHW-S1/CHF431  CHW-S1/CHF501

  CHW-S1CG/CHF71H  CHW-S1SH/CHF102S…  CHW-S2/CHF101  CHW-S2/CHF431  CHW-S2CG/CHF101C…

  CHW-S3/CHF101  CHW-S3/CHF101PR  CHW-S3/CHF102  CHW-S3/CHF105  CHW-S3/CHF330

  CHW-S3/CHF331  CHW-S3/CHF350  CHW-S3/CHF431  CHW-S3/CHF71H  CHW-S3A/CHF102


  CHW-S3Q/CHF101Q  CHW-EH14/CHF101  CHW-S4/CHF101  CHW-S4/CHF431  CHW-S5/CHF101

  CHW-S6/CHF101  CHW-S7/CHF101  CHW-S7/CHF113  CHW-S7/CHF115  CHW-S7CG/CHF26H

  CHW-S8/CHF603  CHW-S8LH/CHF604  CHW-S9/CHF101  CHW-S9/CHF101GX  CHW-S9/CHF250G

  CHW-S9CG/CHF101C…  CHW-S10/CHF105  CHW-S11/CHF101  CHW-S11/CHF105  CHW-S12/CHF101


  CHW-S12/CHF301  CHW-S12/CHF611  CHW-S13/CHF105DR…  CHW-S13/CHF710  CHW-S14/CHF101

  CHW-S15/CHF101  CHW-S16/CHF101  CHW-S17/CHF101  CHW-S18/CHF431  CHW-S19/CHF101

  CHW-S20/CHF101  CHW-S20/CHF350  CHW-S20/CHF603  CHW-S21/CHF621  CHW-S22/CHF621
  CHW-S30/CHF105Q


  CHW-S80/CHF606


  CHW-S91/CHF91


  CHW-SG(H08C)/CHF…


  CHW-SG/CHF101GX


  CHW-SG/CHF102A  CHW-SG4/CHF102GX…  CHW-SG10/CHF105G…  CHW-SGQ/CHF102Q  CHW-SH/CHF102SH

  CHW-STH550 Ⅲ/CH…  CHW-2209/CHF601A…  CHW-308/CHF107A  CHW-308/CHF260  CHW-308/CHF601

  CHW-308L/CHF260  CHW-316/CHF601  CHW-316L/CHF601  CHW-NiCrMo-3/CHF…  CHW-NiCrMo-4/CHF…


带极堆焊用焊接材料

  CHQ308L/CHF303  CHQ308L/CHF15B  CHQ309L/CHF15B  CHQ316L/CHF303

  CHQ316L/CHF15B  CHQ347L/CHF305  CHQ347L/CHF15B


碳钢及低合金钢药芯焊丝

  CHT611  CHT711  CHT711L  CHT701  CHT711M

  CHT70B  CHT70BM  CHT71Ni  CHT71NiQ  CHT70C6

  CHT70C6SH  CHT71Ni1  CHT81Ni1  CHT81NiQ  CHT81Ni1M

  CHT81K2  CHT81Ni2  CHT91K2  CHT81A1  CHT81B2


  CHT81B2M  CHT81B2V  CHT81B6  CHT91B3  CHT91B3M

  CHT91B3A  CHT91B3L  CHT80B  CHT80B2B  CHT80B2BM

  CHT90B3B  CHT90B3BM  CHT90B2BM  CHT80CNi1  CHT80CB2

  CHT100CK3  CHT110CK3  CHT71T8  CHT81T8
不锈钢药芯焊丝

  CHT308L  CHT309L  CHT316L  CHT2209

气电立焊药芯焊丝

  CHT70G  CHT80G

硬面堆焊用药芯焊丝/焊剂

  CHD101/CHF81  CHD401/CHF81  CHD403/CHF81  CHD404/CHF81  CHD405/CHF81

  CHD450/CHF260  CHD451/CHF81  CHD501/CHF81  CHD502/CHF81  CHD551/CHF107A


铜及铜合金焊丝    CHM-Cu1898/CHG-C…  CHM-Cu6560/CHG-C…  CHM-Cu5180/CHG-C…

  CHM-Cu5210/CHG-C…  CHM-Cu6100/CHG-C…  CHG-Cu6810A


铝及铝合金焊丝

CHM-Al 1070/CHG-…  CHM-Al 1100/CHG-…  CHM-Al 3103/CHG-…

  CHM-Al 4043/CHG-…  CHM-Al 4047/CHG-…  CHM-Al 5183/CHG-…  CHM-Al 5356/CHG-…  CHM-Al 5087/CHG-…

  CHM-Al 5556/CHG-…


银钎料

CHB-Ag001我们代理的品牌

美国焊材总代理

德国焊材总代理

瑞典焊材总代理

日本焊材总代理

英国焊材总代理

韩国焊材总代理

国内**焊材产品

昆山天泰焊材

昆山京雷焊材

北京金威焊材

上海斯米克焊材

肯纳司太立焊条

四川大西洋焊材CONTACT
联系我们
  • 销售电话:18860900660(微信同号)
  • 联系人:黄经理
  • 公司电话:0512-69995995 69995885
  • 电话咨询
  • 18860900660 (黄经理)
  • 0512-69995995
  • 0512-69995885
意甲买球竞猜